Utomobligatoriska skadestånd

Advokatfirman arbetar med frågor om skadestånd som utgår när inget kontrakt finns mellan skadevållare och skadelidande.