Kontraktuella skadestånd

Advokatfirman biträder enskilda och företag i frågor om skadeståndsskyldighet som kan uppkomma på grund av avtalsbrott (kontraktsbrott).