Personskaderätt

Advokatfirman arbetar med juridiska frågor kring enskildas skador och olyckor, om hur skador ska regleras av försäkringsbolag och hur ersättningen ska beräknas. Advokatfirman biträder enskilda vid tvister med försäkringsbolag om rätt till ersättning på grund av personskada.

Klickar du på rubrikerna här nedan kan du kan läsa mer om de olika typer av personskador där advokatfirman biträder privatpersoner med krav på ersättning från försäkringsbolaget..