Konsumentförsäkring

Advokatfirman biträder enskilda vid tvist med försäkringsbolag om ersättning från hem- och villaförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, reseförsäkring och motorfordonsförsäkring.