Rättsområden

Försäkringsrätt

Advokatfirman arbetar med rättsliga frågor som rör försäkringar för både enskilda och företag.

Skadeståndsrätt

Advokatfirman har kunskaper om de regler som gäller när en person eller ett företag har orsakat en skada på någons egendom eller person, under vilka förutsättningar den som drabbats kan få ersättning samt hur stor ersättningen ska vara.

Personskaderätt

Advokatfirman arbetar med juridiska frågor kring enskildas skador och olyckor, om hur skador ska regelras av försäkringsbolag och hur ersättningen ska beräknas. Advokatfirman biträder enskilda vid tvister med försäkringsbolag om rätt till ersättning på grund av personskada.