Advokat Ulf Jacobsson

Advokatfirman Ulf Jacobson biträder privatpersoner och företag i tvister med försäkringsbolag om rätt till försäkringsersättning.

Advokat Ulf Jacobson är specialiserad på personskador, men arbetar också med sakskador och med allmänna skadeståndsrättsliga frågor.

När tvist uppkommit kan ofta rättsskyddsförsäkringen tas i anspråk. Advokatfirman ansöker om den för dig.

Enklare juridisk rådgivning kan lämnas kostnadsfritt per telefon eller e-post. Vi talar engelska och spanska.